.אנחנו, מנהיגי קהילות יהודיות משיחיות בישראל
,יוצאים בשעת חרום זאת בהכרזת תמיכה בממשלת ישראל
.ובקריאת נחמה ועידוד לעם היושב בציון

.חזק ואמץ ישראל. אל תירא ואל תחת, כי ה' אלהינו בעזרנו

ככתוב

,ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי"
,אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך
.ואומר לך עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא, כי עמך אני
.אל תשתע כי אני אלהיך, אימצתיך אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי
,הן יבושו והיכלמו כל הנחרים בך
.יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך
.יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך
(כי אני ה' אלהיך מחזיק ימינך האומר לך אל תירא אני עזרתיך." (ישעיה מ"א 8-13
מאיתנו יוצאת הקריאה לכל ידידי ישראל ואוהבי אלהים שמקרב הגויים
,להתגייס ולעמוד לימין מדינת ישראל בשעת מבחן זאת
לשאת את העם בתפילה-
להרים קול מחאה נגד האנטישמיות הגואה-
.להגיש עזרה למדינת ישראל-

ככתוב
(בכל עת אוהב הרע ואח לצרה יולד" (משלי י"ז 17"
זוהי השעה למעשים

: על החתום

מנהיגי קהילות יהודיות משיחיות בישראל
.ראשי ארגונים משיחיים בישראל

:הבהרה היהודים המשיחיים מאמינים שעל פי נבואות התנ"ך
.והברית החדשה ישוע בן דוד הינו משיח צידקנו וגואלנו
,בהופעתו הראשונה לפני אלפיים שנה מילא את תפקיד הגואל האישי
.וזאת בזכות קורבנו המכפר על החטא
,ואילו בהופעתו השנייה, בעתיד הקרוב
.ימלא את תפקיד הגואל הלאומי ויושיע את עמנו