כנס ארצי של מנהיגי קהילות

יד השמונה, 29.01.2009

 

הצהרת האמונה של הכנס הארצי

 

א. הכתובים: כתבי הקודש כוללים אך ורק את התנ"ך והברית החדשה. הם הסמכות המוחלטת והסופית בכל תחומי האמונה והחיים של המאמין. הם נכתבו ברוח אלוהים, ואין כל טעות בכתבי היד המקוריים.

 

ב. אלוהים: "יהוה אלוהינו, יהוה אחד". אלוהי אברהם, יצחק ויעקב הוא האלוהים והבורא היחיד. אין אחר מלבדו וכל התכונות המיוחסות לאלוהים הן שלו בלבד. באחדותו המיוחדת יש אב, בן ורוח קודש: כל אחד מהם נצחי ואלוהי בשלמות האלוהית. הבן, משיחנו, אשר נולד ללא חטא למרים הבתולה, הוא גם אדם במלוא משמעות המילה.

 

ג. אדם וחטא: אלוהים ברא את האדם בצלמו וכדמותו על מנת שיציית לו לעד. אדם וחווה חטאו כאשר הפרו את מצוות אלוהים, ובשל חטא זה כל בני האדם הם חטאים. תוצאת החטא היא הפרדה מאלוהים, עונש החל על כל בני הגזע האנושי.

 

ד. כפרה וישועה: אלוהים תמיד סיפק לאדם אמצעי לכפרה. הקורבנות בתנ"ך סימלו את הכפרה היחידה שמרצה את זעמו של אלוהים, אשר סופקה לנו במותו של המשיח. מוות זה הוא הכפרה המלאה והמוחלטת לחטא. קבלתה על-ידי אלוהים הוכחה בתקומת ישוע לתחייה. כל יהודי או גוי החוזר בתשובה מחטאיו ובוטח בישוע, נושע בחסדו של אלוהים. חסד זה מביא את בני האדם לאהוב את אלוהים ולציית לו לעד.

 

לרוח הקודש יש תפקיד חיוני בתהליך הכרת האדם בקדושת אלוהים, בצורך שיש לו בישועה, ובישועה עצמה שסופקה על-ידי המשיח. עבודת רוח הקודש חיונית גם בתהליך החזרה בתשובה והאמונה, ובתהליך ההדרגתי במהלכו המאמין מתקדש יותר ויותר.

 

ה. עם אלוהים: בני ישראל הם עמו הנבחר של אלוהים והוא אוהב אותם אהבה נצחית. אלוהים ממשיך למלא את כל הבטחות שנתן לאבות האומה.גוף המשיח מורכב מיהודים וגויים הבוטחים באלוהים האחד ובמשיחו לסליחת חטאיהם. הן היהודים והן הגויים שותפים, בלי שיצטרכו לאבד את זהותם הלאומית, בהבטחות הרוחניות שאלוהים נתן לבני ישראל, ושניהם שווים לפניו.

 

ו. אחרית הימים: ישוע המשיח ישוב להקים את מלכות אלוהים, להקים את המתים לתחייה ולקבוע את ועודו הנצחי של כל אדם. הוא יברך לנצח את המאמינים בו ויעניש לנצח את הרשעים.